Hızlı Erişim

YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Yönetim Organları ve Görevleri

Müdür Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ÖZATA

Müdür Yardımcısı Okt. Selin YURDAKUL

 

Merkezin amaçları

         

a) Üniversitenin yabancı dil eğitim kalitesini, bu alanda uzman öğretim üyelerinin desteğiyle yükseltmek,

b) Yabancı dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak,

c) Uluslar arası dil öğretim standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek,

ç) Yurt içinde ve dışındaki yabancı dil öğretimi ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ortak seminer ve sempozyumlar düzenlemek,

d) Yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak,

e) Türkçe'nin ve diğer dillerin yabancı dil olarak öğretimi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak,

f) Üniversitede araştırma-uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini yabancı dil eğitimiyle destekleyerek teşvik etmek ve bu amaçla yabancı dilde akademik yazma, çeviri, ulusal ve uluslar arası dil sınavlarıyla ilgili kurslar ve sınavlar düzenlemek,

g) Gerektiğinde Rektörlüğe bağlı fakülte ve yüksekokulların değişik akademik birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve yardımcılarına özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek ve uygulamak,

ğ) Hayat boyu öğrenme programlarından Üniversiteye gelen öğrencilere Türkçe, yurt dışındaki üniversitelere giden Üniversite öğrencilerine de yaygın olan Avrupa dillerinden birini öğretmek,

h) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil olan İngilizcenin öğretilmesine ilişkin yenilikleri takip etmek ve uygulamak.


Ekleme tarihi: 19-12-2018 05:51:11 Güncellenme tarihi: 19-12-2018 05:52:29