Hızlı Erişim

YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Misyon

MİSYONUMUZ

İngilizceye hakim, akademik amaca yönelik olarak bölüm derslerini takip edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen, uluslar arası bilimsel etkinliklere katılabilen gençler yetiştirmek,

İngilizce eğitim hizmeti sunan veya bilgi sağlayan diğer üniversite ve araştırma ve geliştirme programlarını takip edebilmek ve bunun sonucunda gerekli bilgi aktarımını sağlamak,

Çağdaş dil öğreniminde çeşitli araç-gereçler (bilgisayar, uydu, DVD player vb.) kullanarak yeni eğitim teknikleri geliştirmek,

Öğrencilerimizin araştırma yeteneklerinin geliştirmelerinde dilsel engellerin aşılması için gerekli adımları atarak ülkemizi ve üniversitemizi yurt içi ve özellikle de yurt dışında temsil edebilmek,

Bütün bunlar ışığında yabancı dili sevdirmek, okuduğunu- dinlediğini anlayan, anladıklarını yazılı ve sözlü ifade edebilen, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurabilen, özgüven sahibi çağdaş bireyler topluma kazandırmak, merkezimizin misyonudur.


Ekleme tarihi: 19-12-2018 05:50:10